Projekty

Barwy RP i wizerunek godła RP - tablica informacyjna

Nazwa funduszu:Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Nazwa zadania:Projekt dotyczący utrzymania do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.
Cel projektu:Celem projektu jest poprawa warunków i zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez redukcję niekorzystnego oddziaływania czynnika uciążliwego — oświetlenia
Całkowita wartość projektu:62 973,50 PLN
Dofinansowanie:50 182,80 PLN