Zakończenie kominowe do ceramiki okrągłej,
typ : ZK-CO

Jednościenny system do odprowadzania spalin z pieców jedno oraz dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania zasilanych gazem oraz olejem opałowym, a także do piecyków pelletowych pracujących w nadciśnieniu (P1 200Pa) i temperaturze do o 200° C. Stosowany przy piecach tzw. „turbo”, gdzie ciąg kominowy jest wymuszany poprzez wentylator (turbina zamontowana w kotle wyrzuca spaliny do komina), co wytwarza w przewodzie nadciśnienie. Przy takim typie urządzeń grzewczych tworzony jest zintegrowany system spalinowo-powietrzny, gdzie spaliny odprowadzane są poprzez system rur zabudowanych w kominie do atmosfery, a powietrze niezbędne do prawidłowego działania kotła zasysane jest z przewodu kominowego, tzw. szachtu (układ rozdzielny) lub czerpane oddzielną rurą z zewnątrz (układ pojedynczy).

Taki system doszczelniany jest wewnętrznie uszczelkami silikonowymi zapobiegającymi przedostawaniu się spalin a także kondensatu do przewodu zasysającego powietrze do komory spalania.

System ten umożliwia adaptację starych istniejących kominów do nowych rodzajów urządzeń grzewczych wymagających nowoczesnych rozwiązań. System SKS tworzy szczelny system kominowy, gwarantujący bezpieczeństwo jego użytkownikom uzyskując prawidłowy ciąg kominowy oraz chroniąc pomieszczenia przed toksycznym kondensatem i czadem.

System kominowy należy użytkować zgodnie z Warunkami  Gwarancji.

PRZEZNACZENIE:

Stałe przedłużenie kominowe montowane na zakończeniu wkładu ceramicznego w celu usprawnienia wyrzutu spalin na zewnątrz. Pozwala przedłużyć wkład ceramiczny do potrzebnej wysokości oraz umożliwia montaż na wkładzie ceramicznym daszku czy nasady obrotowej typu rotowent. Stosuje się go w celu usprawnienia ciągu kominowego, zapobiega cofaniu się spalin i dymu do sąsiednich kanałów wentylacyjnych. Chroni także górną część komina i pokrycie dachowe przed destrukcyjnym działaniem sadzy i dymu. Nadaje kominom estetyczne wykończenie. Odpowiedni również do kanałów wentylacyjnych (wówczas wymagany montaż daszku).

Produkt należy montować i użytkować zgodnie z Instrukcją montażu i Warunkami gwarancji.

IDEALNE ZASTOSOWANIE:

– przy braku ustabilizowanego ciągu kominowego lub gdy jest on za mały,

– w przypadkach silnych i częstych zawirowań powietrza na wylocie komina,

– przy niekorzystnym usytuowaniu terenu,

– gdy istnieje potrzeba osuszenia spalin wewnątrz przewodu kominowego, w szczególności zalecamy przy kominkach i kotłach na paliwa stałe oraz pellet w warianccie z rotowentem

– w budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem., w wariancie z rotowentem

 

WAŻNE! Niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania nasady jest poprawnie wykonany system nawiewno-wywiewny budynku zgodnie z prawem budowlanym. Usytuowanie komina powinno być zgodne z polską normą: PN-B-89-10425.

PALIWA: węgiel, eko-miał, drewno, eko-groszek, pellet, olej opałowy, gaz

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY: 450°C

MATERIAŁ: stal kwasoodporna, nierdzewna, austenityczna gat. 1.4404 (AISI 316L), gr 1,00 mm

MOŻLIWE WARIANTY:

– prosty (bez zakończenia); z daszkiem, z rotowentem, z izolacją, z izolacją i rotowentem,

– w różnych wariantach kolorystycznych

GWARANCJA:

 3 lat – piece na paliwo: gaz, olej oraz do wentylacji

 2 lata – piece na paliwo: węgiel, miał, drewno, pellet

KORZYŚCI:
» Właściwy ciąg kominowy
» Ochrona przed wilgocią
» Estetyczne zakończenie komina

Katalog
(katalog dostępny już w krótce)

Instrukcja Montażu & Warunki Gwarancji

MASZ PYTANIA
Zgłoś się do nas.

info@henitom.com

+48 34 31 48 697
+48 502 319 948