Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Z.P.U.H. "HENITOM" MICHAŁ DRYJSKI Helenówka 5c, 42-300 Myszkóww, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 577-192-18-58, REGON 243488750, e-mail: info@henitom.com. Administrator strony Henitom.com szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególna troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich.

Formularz kontaktowy

W formularzu kontaktowym należy podać dane takie jak: imię i nazwisko, miejscowość, telefon, email. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności zamieszczonych na stronach Henitom.com w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji świadczonych usług.

Zamów nasza wizytę

W formularzu kontaktowym należy podać dane takie jak: imię i nazwisko, adres, miejscowość, telefon, email. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności zamieszczonych na stronach Henitom.com w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji świadczonych usług.

Top