PRZED CZYM CHRONI kwasoodporny wkład kominowy?

Powstają spaliny podczas spalania paliw

Podczas spalania paliw różnego rodzaju – węgiel, miał, ekogroszek, drewno gaz, olej itp. - w kotłach grzewczych i w urządzeniach podgrzewających wodę powstają spaliny, które muszą zostać odprowadzone w bezpieczny sposób w przewodzie kominowym.
Spaliny generują różnego rodzaju kwasy mniej lub bardziej agresywne w zależności od stosowanego paliwa i rodzaju kotła grzewczego.

To znów powoduje wykwity - plamy - o bardzo nieprzyjemnym duszącym zapachu, które są niezdrowe dla naszego organizmu oraz bardzo trudne do pozbycia się. Ponadto mogą występować problemy z rozszczelnieniem komina, z nieprawidłowym ciągiem kominowym czy ulatnianie się toksycznego i zagrażającemu naszemu życiu czadu.

Źle zabezpieczony komin i brak właściwego odprowadzania spalin może powodować:

Najnowsze osiągnięcia współczesnej
techniki grzewczej

Osiągnięcia współczesnej techniki grzewczej, które doprowadziły do polepszenia sprawności urządzeń grzewczych poprzez zmniejszenie temperatury spalin, spowodowały konieczność stosowania wkładów kominowych odpornych na działanie agresywnych związków zawartych w produktach spalania paliw. Niska temperatura spalin powoduje ich kondensowanie już w przewodzie kominowym, który narażony na ich agresywne działanie ulega szybkiemu zniszczeniu.

Mała pojemność cieplna wkładu ze stali kwasoodpornej w porównaniu z kominami wykonanymi z innych materiałów umożliwia jego szybkie nagrzanie, a co w dużym stopniu zmniejsza wykraplanie spalin i pary wodnej do przewodu kominowego. Urządzenia grzewcze pracują zwykle cyklicznie (kotły włączają się i wyłączają według zapotrzebowań) dbając o stała temperaturę ogrzewanych pomieszczeń oraz niższe koszty zużycia surowców.

Jednak to w konsekwencji powoduje problem z nagrzaniem komina a w dalszej konsekwencji natychmiastowe skroplenie spalin, które tworzą wilgoć wnikającą w ściany przewodu kominowego, która doprowadza do erozji komina i dalszych niebezpiecznych konsekwencji jak niekorzystny wpływ na nasze zdrowie toksycznych oparów. Kominy narażone są również na różne zmienne czynniki zewnętrzne jak zmienne temperatury oraz warunki atmosferyczne, które osłabiają stabilność pracy przewodu kominowego i jego trwałość.

System odprowadzania spalin i urządzenie
grzewcze to jeden zespół energetyczny

Cały system odprowadzenia spalin wraz z urządzeniem grzewczym stanowi jeden powiązany ze sobą zespół energetyczny, który ma za zadanie stworzyć warunki do stałej, bezpiecznej pracy kotła i komina z wysoką odpornością chemiczną i niską bezwładnością cieplną (możliwość szybkiego nagrzania komina podczas cyklicznej pracy kotłów) zapewniając odpowiedni ciąg kominowy.

kominiarz - wkład kominowy 4 ważne zadania wkładu kominowego
1

Bezpiecznie odprowadzić spaliny = bezpieczne otoczenie

Dzięki zastosowaniu szczelnego wkładu kominowego uzyskujemy całkowitą szczelności przewodu spalinowego. Zapewnia to odpowiedni proces technologiczny gdzie elementy są idealnie do siebie dopasowane stanowiąc jeden nierozerwany system odprowadzający spaliny a co przekłada się na bezpieczeństwo przewodu i Twojego otoczenia.

2

Zapobiec erozji komina = mocny komin

Zastosowanie wysokogatunkowych blach kwasoodpornych i żaroodpornych mających właściwości zabezpieczające przewód kominowy przed działaniem agresywnych związków chemicznych zawartych w spalinach, głównie kwasu siarkowego, przedłuża żywotność komina i zapobiega powstawaniu wykwitów na ścianach czy rozszczelnień.

3

Uzyskać odpowiedni ciąg kominowy = sprawne urządzenie grzewcze

Każde urządzenie grzewcze aby mogło sprawnie wykonywać proces spalania paliw potrzebuje odpowiedni ciąg kominowy, który idealnie można ukształtować dzięki stalowym wkładom kominowym.

Wkład kominowy ze stali kwasoodpornej lub żaroodpornej pozwala uzyskać również dużo mniejszy opor przepływu spalin w porównaniu z kominami ceramicznymi co daje zmniejszenie emisji szkodliwych substancji a piec uzyskuje swoją maksymalną moc spalania co w konsekwencji zmniejsza zużycie surowca.

4

Utrzymać czystość = dłuższa żywotność kotłów grzewczych

Każde urządzenie grzewcze aby mogło sprawnie wykonywać proces spalania paliw potrzebuje odpowiedni ciąg kominowy, który idealnie można ukształtować dzięki stalowym wkładom kominowym.

Wkład kominowy ze stali kwasoodpornej lub żaroodpornej pozwala uzyskać również dużo mniejszy opor przepływu spalin w porównaniu z kominami ceramicznymi co daje zmniejszenie emisji szkodliwych substancji a piec uzyskuje swoją maksymalną moc spalania co w konsekwencji zmniejsza zużycie surowca.

Gdziekolwiek występuje urządzenie grzewcze tam występuje obowiązek zorganizowania właściwego i bezpiecznego odprowadzenia spalin

Chcesz sprawnie i szybko rozwiązać problem odprowadzania spalin w Twoim otoczeniu?
Sprawdź naszą ofertę:

Kompleksowe odprowadzanie spalin

Niniejszym informujemy, iż przedsiębiorstwo działające pod firmą Z.P.U.H. Henitom Michał Dryjski z siedzibą w Myszkowie, dnia 15 listopada 2017r. zostało wniesione aportem do nowo utworzonej spółki jawnej HENITOM DRYJSKI, posiadającą nr NIP 5771983960, REGON 368589111, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie pod nr 0000700496. Nowo powstały podmiot kontynuuje działalność gospodarczą przedsiębiorstwa Z.P.U.H. Henitom Michał Dryjski.

Top